blago.1.25in

Washington/Belgrade, 30/07/04 - The BLAGO Fund of the Serbian Unity Congress is pleased to announce an addition to its on-line archive of Serbian heritage. Dating from the 12th century, St Peter's Church in Ras (Novi Pazar) is the oldest Serbian Orthodox church in existance.

Through the BLAGO Fund, it is available for public viewing on the BLAGO web site at www.srpskoblago.org . In addition to a virtual walkthrough utilizing Apple QuickTime VR technology, over two hundred high quality digital images of frescoes and architectural details are available for examination and study. This archive is the first result of the BLAGO field expedition during June of 2004.


Вашингтон/Београд, 30. јул 2004. - Фонд БЛАГО Конгреса српског уједињења вас са задовољством обавештава о најновијем додатку на нашој интернет архиви српске културне баштине. Петрова црква у Расу (Нови Пазар) најстарија је постојећа српска црква а датира из 12. века.
Захваљујући Фонду БЛАГО, фотографије су доступне јавности на сајту Фонда Благо на www.srpskoblago.org . Поред виртуелне шетње кроз цркву уз помоћ Apple QuickTime VR технологије, доступно је преко 200 високо квалитетних дигиталних фотографија фресака и архитектонских детаља. Ова архива је први резултат Благо теренске експедиције из јуна ове године.

Посетите најстарију српску православну цркву на Интернету - Петрова црква
Go to top